Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag heter Johan Kallblad och är VD på Exsitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, vår personal och kanske också om våra partners och kunder.

Mar 29, 2018

Emil Gunnarsson är smålänningen som jobbar mer verksamhetsstöd. Han berättar om sig själv och sina intressen. Bland annat var han reseledare en period i Sälen, Turkiet, Egypten och Azorerna. Samtalet kommer även in på orientering och hur han fick jobbet på Exsitec.


Mar 22, 2018

Johan möter Sara Wallbäck. Sara är ekonomen som tycker att IT är jättekul. Hon började på Exsitec som vikarierande ekonomichef. Idag jobbar Sara med beslutsstöd åt kunder, visualisera och plocka ut data så att det är lättare att förstå sin verksamhet.


Mar 22, 2018

Johan möter Ida Aasa. Ida hjälper kunderna med att skapa analysmöjligheter, så att kunderna kan lägga sin tid på att analysera sina data, och göra den begriplig. Hon berättar om sig själv och hur hon hamnade på Exsitec.