Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag heter Johan Kallblad och är VD på Exsitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, vår personal och kanske också om våra partners och kunder.

Aug 30, 2018

Idag är Erik Lagerqvist gäst i podden. Erik har jobbat på Exsitec i fyra år. Han har en bakgrund inom EFH, elektronisk fakturahantering och jobbar även med det på Exsitec. 


Aug 23, 2018

Emma Andersson är gäst. Emma är ekonom och administratör på Exsitec. Hon ser till att konsulterna har allt de behöver och en hel del annat. 


Aug 16, 2018

Daniel Grundh är gäst i podden. Han började som trainee och pratar mycket med kunder och kartlägger processer, hur de kan jobba effektivare med hjälp av NEXT och konfigurerar system. 


Aug 9, 2018

Dagens gäst är Anders Uddenberg. Anders är van med poddande sedan tidigare i Mobilpodden. Han är kompetensområdesansvarig för beslutsstöd.