Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag heter Johan Kallblad och är VD på Exsitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, vår personal och kanske också om våra partners och kunder.

Feb 27, 2020

Johan möte Johnny Hansen - CEO Exsitec Danmark


Feb 20, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om projektledning versus förvaltningsledning.


Feb 13, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om att vara projektledare.


Feb 7, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om projektledarskapsrollen.